Thông Tin Tổng Thể

 

he-thong-dien-mat-troi-1000-kwp-viet-nam-nippon-seikiEPC

 

Thời gian:

2023

 

Công suất:

1 MWp

 

Địa điểm:

Sóc Sơn, Hà Nội