Sau 3-5 ngày nếu sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của Quý khách hàng thì Công ty sẽ thu hồi sản phẩm và hoàn lại đúng số tiền mà quý khách đã thanh toán.